کرن بری

کرن بری گیاهیست که در مناطق معتدل رشد می کند. این چای دارای ترکیبات ضد چسبندگی است که از باکتری ها و عفونت ها جلوگیری می کند. چای کرن بری باکتری هایی را که موجب ایجاد زخم و بیماری های لثه می شوند از بین می برد.