کاهش دردهای قاعدگی

بدن زنان در طول سال های بلوغ تا یائسگی هرماه دچار تغییراتی می شود تا بدن را برای بارداری احتمالی آماده کند. این مجموعه از وقایع هورمون محور چرخه قاعدگی نامیده می شود. انواع چای و دمنوش برای کاهش دردهای قاعدگی را برای شما در این بخش قرار داده ایم.