کاهش استرس و اضطراب

بیشتر افراد هر از چندگاهی دچار استرس و اضطراب می شوند. استرس در اثر ناامیدی یا عصبی شدن فرد توسط اتفاق یا اتفاقاتی رخ می دهد. اضطراب احساس ترس, نگرانی یا ناراحتی است که در نتیجه استرس در افراد به وجود می آید. انواع چای و دمنوش برای کاهش استرس و اضطراب را برای شما در این بخش قرار داده ایم.