وانیل

وانیل عضوی از خانواده ۲۵۰۰۰ گونه ای ارکیده است. این گیاه بومی آمریکای مرکزی, آمریکای جنوبی و کاراییب است. اولین افرادی که آن را کشت کردند توتوناک ساحل شرقی مکزیک بوده اند. وانیل سرشار از آنتی اکسیدان است به همین دلیل روند پیر شدن بدن را کاهش می دهد.