نعنا فلفلی

نعنا فلفلی (پونه کوهی) نوعی از گیاه نعنا است که خواستگاه آن به اروپا و آسیا بر می گردد. برای صدها سال مردم این نواحی از نعنا فلفلی هم به عنوان طعم دهنده و هم مصارف پزشکی استفاده می کردند.