مرزنجوش

مرزنجوش گیاه دارویی خاصی است که در بیشتر غذاهای مدیترانه ای از آن استفاده می شود. دمنوش مرزنجوش به هضم غذا کمک می کند, دردهای معده را تسکین می دهد و اشتها را تحریک می کند. مصرف روزانه یک فنجان دمنوش مرزنجوش به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کند.