ضد افسردگی

افسردگی به عنوان یک اختلال خلقی طبقه بندی می شود که ممکن است در اثر احساس غم و اندوه, از دست دادن چیزی یا کسی و یا احساس عصبانیت ایجاد شده و در فعالیت های روزمره فرد اختلال ایجاد کند. انواع چای و دمنوش ضد افسردگی را برای شما در این بخش قرار داده ایم.