تقویت سیستم ایمنی بدن

سیستم ایمنی بدن یک شبکه پیچیده از سلول ها و پروتئین ها است که از بدن در برابر عفونت ها دفاع می کند.سیستم ایمنی هر میکروبی که تاکنون شکست داده است را ثبت می کند تا در صورت ورود مجدد به بدن, میکروب را سریعا تشخیص داده و از بین ببرد. انواع چای و دمنوش برای تقویت سیستم ایمنی بدن را برای شما در این بخش قرار داده ایم.