بهبود عملکرد مجاری تنفسی و ریه

مجاری تنفسی شبکه ای از اندام ها و بافت ها هستند که به نفس کشیدن کمک می کنند. مجاری تنفسی شامل مجاری هوایی, ریه ها و رگ های خونی است. ماهیچه هایی که ریه ها را تامین می کنند نیز بخشی از سیستم تنفسی هستند.این قسمت ها با هم کار می کنند تا اکسیژن را به بدن منتقل کنند و گازهای زائد مانند دی اکسید کربن را از بدن بیرون کنند. انواع چای و دمنوش برای بهبود عملکرد مجاری تنفسی و ریه را برای شما در این بخش قرار داده ایم.