بهبود عملکرد قلب و عروق

سیستم قلب و عروق را می توان به عنوان سیستم حمل و نقل بدن در نظر گرفت که دارای 3 عضو اصلی است : قلب, رگ و خون. قلب پمپ سیستم و رگ ها شاهراه های انتقالی هستند. خون را می توان مایعی در نظر گرفت که اکسیژن, مواد مغذی و ضایعات بدن را جابجا می کند. انواع چای و دمنوش برای بهبود عملکرد قلب و عروق را برای شما در این بخش قرار داده ایم.