بهبود عملکرد دستگاه گوارش

عملکرد اصلی دستگاه گوارش هضم و جذب مواد مغذی از خوراکی ها و دفع مواد زائد آن هاست. بیشتر مواد مغذی برای جذب بسیار پیچیده یا نامحلول هستند و به راحتی جذب نمی شوند. انواع چای و دمنوش برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش را برای شما در این بخش قرار داده ایم.