افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی

آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که اکسیداسیون را مهار می کنند. اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که رادیکال های آزاد ایجاد می کند. در نتیجه منجر به واکنش های زنجیره ای می شود و به سلول های بدن آسیب می رساند. انواع چای و دمنوش با خاصیت افزایش فعالیت آنتی اکسیدان ها را برای شما در این بخش قرار داده ایم.